Bayi DenetimleriGünümüzde birçok şirket bayilik yapısı çerçevesinde yapılanmasını sürdürmektedir. Satış kanalı olarak seçilen bayilik yapısında bayiler ile ana firma birbirleri ile düzenli ilişkiler kurmaktadırlar.


Bu açıdan bakıldığında bayilerin yönetim yapısı, finansal yapısı ve iş yapısı ana firma için şimdi ve gelecekte önemli olmaya başlamıştır. Bayi denetimlerini Süreç ve Klasik denetim olarak ikiye ayırmak, hedeflenen amaç ve sonuç için daha verimli olacaktır. 


-  Süreç denetimi ( Yönetim, finansal ve iş yapısının denetimi)
-  Klasik denetim (Muhasebesel denetim)

Yapılacak bayi süreç denetimlerinde, temel amaç ana firma için şimdi ve gelecekte olası Riskler, tehditler ve fırsatların belirlenmesi veya ortaya çıkarılması ve raporlanması hedeflenmektedir.
Dolayısıyla süreç denetimi yapılmadan önce ana firmanın beklentisinin ne olduğunun belirlenmesi yapılacak denetimin niteliğini ve amacını belirleyecektir.

-  Ana şirket varlıklarının korunup, korunmadığının tespiti (Ana firmanın satması için verdiği stokların tespiti)
-  Risk Denetimi (Ticari alacak ve borçlarının kontrolü)
-  Firmaların bayi /distribütörlerde sermaye transferinin olup olmadığının kontrolü
-  Bayi /distribütörlerin rantable yönetilip, yönetilmediğinin tespiti
-  Ana şirket adına bayi /distribütörlerde denetimin yapıldığı olgusunun yerleştirilmesi

(Önleyici ve caydırıcı)


PAYLAŞ :
ETİKETLER : , , , , , ,

Linkedin

Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Bizi sosyal mecralardan takip edin.