Finans Danışmanlığı

Teknik fizibilitelerin incelenmesi, senaryo analizlerinin yapılması, sektör analizi ve nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması ile finansman ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesini içeren proje raporunu hazırlayan KRC Finans Danışmanlığı gerek yurt içi gerekse yurt dışı banka ve finans kuruluşlarına hazırladığı bu raporu sunarak projeye uygun finansmanı sağlar.


İşletme Sermayesi Finansmanı

İşletmenin ihtiyaç duyduğu kısa vadeli ticari krediler ve alacak finansmanı (faktoring) işlemleri ile nakit akışını düzenleyebilirsiniz. KRC Finans Danışmanlığı şirketinizin kısa vadeli finansman ihtiyacını belirler uygun vade ve faizler ile alternatif finansman kaynaklarını önerir ve bu kaynakların sağlanmasına aracılık eder. Uzun vadeli satışlar ve stoklu çalışma sebebiyle oluşan finansal ihtiyaçların orta vadeli krediler ile fonlanarak işletme döngüsünün rahatlatılması için KRC Finans Danışmanlığı, sizlere uygun çözümler sunar.Borç Yapılandırma / Risk Konsolidasyonu

Yatırımların kısa vadeli borçlanma ile finanse edilmesi veya yatırım sonrasında yeterli kar elde edilememesi ve katlanılan faiz yükü işletmenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini engeller. Bu durumda kısa vadeli kredilerin yeniden yapılandırılarak orta/uzun vadeye yayılması ve beraberinde faiz yükünün azaltılması gerekir. KRC Finans Danışmanlığı yapacağı çalışmalar ile şirketinizin orta/uzun vadeli borç geri ödeme gücünü inceler, karlılığın arttırılması için gerekli tedbirler konusunda önerilerde bulunur ve uygun şartlarda finansman sağlanmasına aracılık eder. Kredi geri ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması için size sürekli bir danışmanlık hizmeti verir.Faaliyet Danışmanlık Hizmetleri

-  Stratejik planlama ve sermaye tahsisi için karar süreçlerinin oluşturulması.

-  Şirketlerin büyüme hedeflerini sayısallaştırma.

-  Şirketlerin mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi.

-  Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları. (DBS – Doğrudan Borçlandırma Sistemi veya Cash Card )

-  Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Nakit Akım ( Cash- Flow ) tablolarının hazırlanması.

-  İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi.

-  Alıcılar ve satıcılarda ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması. (ACD - Average Collection Day)

-  Stok devir hızının hesaplanarak optimizasyonun sağlanması.

-  ACD’ lere göre aksiyon planın oluşturularak ilave İşletme Sermayesi yaratılması.

-  Şirketlerin Müşteri  - Satıcı sözleşmelerinin gözden geçirilmesi.

-  Bankalarla ilgili günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesi.Fiyatlandırma ( Pricing ) Hizmetleri

-  Mevcut satış fiyatlarının kontrol edilerek fiili kar marjlarının tespiti.

-  Fiili maliyetlerin analiz edilmesi.

-  Standart maliyetlerin oluşturularak satış fiyatlarında standardizasyonun sağlanması.

-  Operasyonel Giderlerin kontrol altına alınması.

-  İthalat maliyetlerinin analiz edilmesi ve optimizasyonu.Bütçeleme Hizmetleri

-  Aylık ve Yıllık Bütçelerin hazırlanması.

-  Proforma Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım ve Fon akım tablolarının hazırlanması.

-  Bütçe ve fiili gerçekleşmelerin kontrol edilmesi ve farkların sebep sonuç ilişkisininirdelenmesi.

-  Bütçelerin Raporlanması.

PAYLAŞ :
ETİKETLER : , , , , , , , ,

Linkedin

Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Bizi sosyal mecralardan takip edin.