Neden KRC Bordrolama ?


Özellikle son yıllarda mevzuatın sürekli değişmesi nedeniyle başlı başına bir uzmanlık haline gelen bordro sürecinin outsource edilmesi ücret gizliliğinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir.


KRC sadece personelin kaydi işlemleri ile ilgili değil personelin evraksal işlemine yönelik bütün süreçleri takip etmektedir.KRC Bodrolama Hizmet İçeriği;


 • -  Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

 • -  Personel bazında, sürekli, süreksiz ve kısmi süreli iş sözleşmesinin hazırlanması,

 • -  Personel giriş-çıkışlarının SSK’ya zamanında ve doğru olarak bildirilmesi,

 • -  Personele ait kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanıp, firmanın insan kaynakları yönetiminin onayı ile ödemenin yapılması,

 • -  Bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,

 • -  Personele ait ücret bordrolarının ve hak edişlerinin sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden),

 • -  Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının tam ve zamanında hazırlanması,

 • -  Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirleyeceği gider merkezlerine dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması, 

 • -  Bordronun hazırlanmasına bağlı olarak; SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin verilmesi ve firmaya iletilmesi,

 • -  Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,

 • -  Kanuni iş görmezliklerdeki (3 iş günü) SGK bildirimlerinin yapılması,

 • -  İşçi ve işverenin fesih evraklarının düzenlenmesi,

 • -  İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,

 • -  Yıllık izin formlarının takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,

 • -  Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası,

 • -  Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık
 • verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda
 • bilgilendirilmesidir. (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları 
 • ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre
 • yürütülür)


PAYLAŞ :
ETİKETLER : , , , , ,

Linkedin

Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Bizi sosyal mecralardan takip edin.