• Ana Sayfa
  • Audit (Denetim) Hizmetleri ile Riskleri Minimuma İndirin

Audit (Denetim) Hizmetleri ile Riskleri Minimuma İndirin

Audit Denetim Hizmetleri

Audit Denetim Hizmetlerinin ana hatlarını İç Denetim Faaliyetleri ve Özel Denetim ( suistimal, yolsuzluk vb... ) oluşturmaktadır.

Audit Denetim Hizmetleri içeriğinde; Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi yer almaktadır.

Audit Denetim Hizmetleri, yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SSK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri, SSK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edilmesini içermektedir.

Audit Denetim Hizmetlerinde, Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması, yıl sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması hizmeti verilmektedir.

Audit Denetim Hizmetleri içeriğinde, yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşı incelemeler yapılması, faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika (naylon fatura) olup olmadığının veya adlarının böyle bir olaya karışıp karışmadığının tespit edilmesi.  Alt firmanın şirketinizden tahsil ettiği KDV’lerini vergi dairesine yatırıp yatırmadığının tespit edilmesi, alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketinizin bir sorun ile karşılaşmasının engellenmesi sağlanmaktadır.

Audit Denetim Hizmetleri ayrıca; dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması takibi yapılmaktadır.

Dönem kârınızın doğru hesaplanıp, hesaplanmadığının ve geçici vergi / kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü audit denetim hizmetleri kapsamındadır.

İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek, tam tasdik yaptıran şirketlerin defter ve belgeleri vergi daireleri ve kamu kurum ve kuruluşları bakımından incelenmiş sayılır.

Audit Denetim Hizmetlerinde;

-  Tam tasdik
-  Gelir vergisi işlemleri
-  Kurumlar vergisi işlemleri
-  Katma değer vergisi işlemleri
-  Veraset ve intikal vergisi işlemleri, servet incelemeleri
-  Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler
-  Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri
-  Yeniden değerleme,
-  Yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi
-  Katma değer vergisi iadeleri
-  Yatırım teşvik uygulaması ve yatırım indirimi yer almaktadır.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Twitter

Facebook

Linkedin