• Ana Sayfa
  • GİRİŞİMCİLİKTE YENİ GELİŞMELER VE ALTERNATİF DESTEKLER

GİRİŞİMCİLİKTE YENİ GELİŞMELER VE ALTERNATİF DESTEKLER

Yönetim Danışmanlığı

Şimdi size; hem de daha yazımın başında, “İnsanların hayatta verdikleri en kolay şey nedir?” diye, sorsam! cevabınızın “Nasihat” olacağını, zaten biliyorum!..

Ama amacımın nasihat vermek olmadığını da, hemen yazının başında belirteyim ki, sonradan zor durumlarda kalıp, ters düşmeyelim. Şaka tabii... :)

Son dönemlerde iş dünyamızda çok popüler hale gelen “Girişimci ve Girişimcilik” tabirlerinin açıklamalarının da, birçok yerde ve özellikle internet ortamında...

Girişimci; mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, fikir ve üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişi...

Girişimciliğin ise; kişi veya kişilerin ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda bir araya gelerek, belirli bir kurumsal yapı içinde ve aldıkları destekler çerçevesinde, proje üretmeleri ve de bunları hayata geçirme çabalarıdır... şeklinde, benzer ifadelerle yapıldığını görüyoruz!..

Girişimciliğin, özellikle internet ve teknoloji dünyasında hem yerli hem de yabancı çok güzel örnekleri var. İnternet üzerinden yapılan girişimcilik, zaten başlı başına apayrı bir dünya... Ve çok iyi teknolojik alt yapı gerektiriyor. Uzmanlık alanım dışında kalan bu konulara, pek fazla ahkâm keserek, girmek niyetinde değilim. :)

Benim anlatmak istediğim; Girişimcilik Vakfı, Türkiye Kadın Girişimci Dernekleri Platformu, Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği ve Uluslararası Melek Yatırım Platformu, Etohum.Com Yatırımcılar Kulübü, Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği gibi, özellikle BT Bilişim ve Teknoloji ağırlıklı girişim desteklerinden öte... İlgili ve bilgili olduğunuz her hangi bir konuda, aklınıza çok güzel bir fikir geldikten sonra, başvuru şartları yerine getirerek sağlayabileceğiniz, karşılıklı veya karşılıksız destekler neticesinde planlayacağınız sürdürülebilir bir “Marka” olma çabalarınızın, boşa çıkmaması!

Günümüzde mali destek veren programlarının sayısı giderek artıyor. Girişimciden - Çiftçiye, KOBİ’lerden - Üniversitelere, Belediyelerden - Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar her kişi veya kurum bu desteklerden yararlanabiliyor. Mesele; bu programları iyi inceleyip, projenizi net bir şekilde oluşturmak ve başvuru koşullarını tam olarak yerine getirmek!..

Ülkemizde genellikle bu tür destek programlarına ulaşmanın zor olduğu düşüncesi yaygın!

Oysa son yıllarda danışmanlara veya aracılara ihtiyaç kalmadan bu desteklerden yararlanmak mümkün. Çünkü tüm detaylar, en ince ayrıntısına kadar, başvuru kılavuzlarında yer alıyor.

Ancak bu noktada, kendimizi fazla hayale kaptırmadan, dikkat edilmesi gereken ayrıntılar var.

Örneğin; geçtiğimiz haftalarda basında “Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Uygulamaları Yürürlüğe Girdi.” başlığı ile sunulan haberlerde, içerik olarak “Devlet Gençlere 75.000.- TL Veriyor.” + “Genç Girişimcilere 75.000.- TL Destek.” gibi mesajlar yer alıyordu. Aslında bu düzenleme ile gençlere para - mara verilmediği gibi, destekten yararlanmak için de ciddi ve özel niteliklere sahip olmak gerekiyordu.

Örneğin, yürürlüğe giren bu teşvik uygulamasından, sadece; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyetinin başlangıç tarihiitibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler faydalanabiliyor. Yani tüzel kişiler faydalanamıyor. Kısacası, şirket kurarsanız teşvik yok!.. Şahıs işletmesi olmanız lazım!..

Girişimcilere nakit para verilmesinin de söz konusu olmadığını yukarıda belirtmiştim. Burada bahsedilen destek; “Girişimciler - faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç takvim yılı veya vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000.- TL na kadar olan kısmı... Bazı şartlarla (!) gelir vergisinden istisna olacak...” şeklinde!..

Bu teşvik veya destek ile ilgili diğer teknik detaylara burada girmek istemiyorum. Çünkü daha yazının bu satırlarında, bir girişimci olarak gerilmeye başladığınızı hissediyorum... :)

Girişimci adayının veya adaylarının, uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, katılım sertifikasını almasıyla başlayan girişimcilik yolculuğunuzda sizlere başarılar dilerken... Bu tür destekleri veren kurumlara da bir kez daha göz atmakta yarar var diye düşünüyorum.

1) KOSGEB Destekleri...

Girişimcilik Destek Programı:“Program” girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını hedefliyor. Programdan;yeni girişimciler, KOBİ’ler ve iş geliştirme merkezilerini yönetmek üzere kurulan tüzel kişilikler, yararlanabiliyor...

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: “Program” bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesini hedefliyor. KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması için yapılacak çalışmalar ile birlikte,inovatif faaliyetler de destek kapsamında...

Kadın girişimcileri destekleme programı: Bazı bankalarla imzalanan protokoller çerçevesinde 50 yaşını geçmeyen kadınların başvuracağı eğitim sonrasında girişimci destekleri kapsamında 30.000.- TL sı hibe, 70.000.- TL sı da 2 yıl geri ödemeli toplam 100.000.- TL kredi söz konusu...

2) TÜBİTAK Destekleri...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun; Akademisyenlerden - Bireysel Girişimcilere, Sanayicilerden - KOBİ’lere kadar çok geniş bir yelpazede, çok çeşitli destek programları mevcut. Destek programları, kurum tarafından dönem dönem ilan ediliyor...

3) KALKINMA AJANSLARI Destekleri...

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olma hedefiyle çalışan, 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı; KOBİ’lerden - Sivil Toplum Kuruluşlarına, Yerel Yönetimlerden - Üniversitelere kadar birçok kurum ve kuruluşun projelerine hibe olarak destek sağlıyor...

4) KIRSAL KALKINMA Destekleri...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu;“Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında hibe yoluyla destek vermeye devam ediyor. Seracılık, kültür balıkçılığı, otel, pansiyon, restoran, meyve/sebze bahçesi, meyve sebze işleme tesisi, arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, et/süt - yerel ürünler, el sanatları gibi alanlarda geliştirilen projeler destekleniyor...

5) ORGANİK TARIM Destekleri...

T.C. GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı; “Organik Tarım Destekleme Programı” kapsamında hibe vererek, organik hayvancılık da dahil,girişimcileri ve yatırımcıları destekliyor...

6) AVRUPA BİRLİĞİ Hibe Fonları...

AB Hibe Fonları; özellikle AB ne üye olma çabası içinde olan ülkelerle AB üye ülkeleri arasında şimdiye kadar açıklanan“Çerçeve Programları” kapsamında, genellikle girişimci kurumlardan (Özel Şirketler, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Vs.) “Proje Grupları” oluşturarak, toplumsal yarar sağlayacak yeni fikirleri, hayata geçirmeye yönelik desteklerdir.

(Genç girişimciler için Erasmus - Tematik Turizm - Çevreci İnovasyon -Avrupa Kültür Programı - Sivil Düşün Programı gibi...)Bu desteklerle ilgili tüm bilgilere internetten ulaşmak mümkün!

Ayrıca aşağıdaki noktalara da dikkat etmekte fayda var!

-  Destek programları mutlakasürelidir. Yararlanmak için başvuru ve bitiş tarihlerine dikkat.

-  Proje ve destek konunuzla ilgili mevzuatları ve program rehberini mutlaka çok iyi okuyun.

- Proje başvuru evraklarını doğru ve abartıya kaçmadan yeterli ölçüde hazırlayın.

- Tüm destek programlarının ayrı bir proje yazım formatı vardır. Bunları iyi uygulayın.

- Varsa, Danışman’ınızın referanslarını ve sektörel tecrübelerini çok iyi değerlendirin.

- Destek programlarının çoğunda, önceden; proje sahibi olarak harcama yapmanız gerekir.

- Bazı destek programlarında “Teminat” göstermeniz gerekebilir. Buna da dikkat edin!..


Sevgiyle kalın...

Ali Rıza DEĞER

Tüm makalelerimize BURADAN ulaşabilirsiniz.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Twitter

Facebook

Linkedin