• Ana Sayfa
  • GELECEĞİNİZİ BİRLİKTE PLANLAYALIM!..

GELECEĞİNİZİ BİRLİKTE PLANLAYALIM!..

Yönetim Danışmanlığı

Merhaba Sevgili Dostlarım,

İş dünyasında “Geleceği birlikte planlamak!” denildiği zaman, aklınıza ilk önce, bu işin uzmanı olan kişilerle birlikte; üstlenmiş olduğunuz misyon çerçevesinde, mevcut durum analizi + özel kurumsal vizyonunuza yönelik stratejik planlama + iç ve dış ihtiyaç analizi + organizasyonel İK şeması + görev tanımları + dış kaynak tedariki + bütçeleme + harekete geçme + performans ölçümleme + değerlendirme ve raporlama... gibi tanımların geldiğini, zannediyorum.

Ancak, bunun; bugünden yarına çok kolay olmadığını da, yaşadığım deneyimlere istinaden gayet iyi biliyor ve bu ay ki yazımda da, bu konuya özellikle yer vermek istiyorum.

Yazı başlığının, sizin de ilginizi çektiği düşüncesiyle, buyurun; geleceğinizi birlikte planlayalım!

Konuyu; kurumsal olarak ele alabileceğimiz gibi, bireysel açıdan da ele alabiliriz!..

Ancak, birbirine paralel olmakla birlikte; bireysel olarak, insan kaynakları ve kariyer planlama konusu, biraz daha özel içeriklere sahip olduğundan, bu yazıda teknik detaylara girmeyerek, kurumsal açıdan düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Geleceğimizi birlikte planlayabilmemiz için; önce bugünümüze - daha sonra da geçmişimize bakmamız gerektiği konusunda, hepimizin aynı görüşte olduğundan eminim!..

Yani; Neredeyiz? Nerelerden geldik? Nereye gitmek istiyoruz? Nasıl gideceğiz?

Kurumsal olarak nereden geldiğimiz, önemli bir konu!.. Biz mi geldik? Yoksa birilerimi getirdi?

İyi ve güçlü bir şirket yapısına sahip olduğumuza inanıyorsak ve bugünkü bu özel duruma, biz kendi çabalarımızla geldiysek, zaten mesele yok! Yolumuz açık olsun!..

Ama... Birileri veya istem dışı şartlar bizi bu noktaya getirdiyse, durum biraz farklı! :)

Neyse, konumuza dönecek olursak...

Yalın Enstitü Başkanı Sn. Yalçın İpbüken’in son yazısında da belirttiği...

“Son 100 yıldır çalışma hayatımıza hâkim olan bütün alışkanlıklar ve doğru bildiklerimiz tepe taklak olmaktadır. McKinsey’in meşhur ettiği ‘Yapı ve İnsan Kaynakları, stratejiyi takip eder!’ formülü güncelliğini yitirmiştir. Eskiden stratejiyi bir kez yapmak ve yılda bir gözden geçirmek yeterdi. Şimdilerde ise ‘Şirket Stratejileri’ her hafta değişmekte, iç ve dış gelişmeler karşısında haftalık gözden geçirilmesi zorunlu olmaktadır. Müşteriyi çok iyi anlamak ve ona göre çevik davranmak, çevik politikalar oluşturmak, Genel Müdür - CEO / Finans ve İK Direktörlerinden oluşan 3’lü etkin tepe yönetim çekirdeğini oluşturmak, yetkin ve becerikli insanları en kritik görevlere yerleştirmek ve onları küçük fakat etkin platformlar halinde çalıştırmak, şirketlerin son zamanlardaki başarılarının belirleyicisi olmaktadır!..”

Şeklindeki tespitten hareketle, kurumlardaki “Tepe Yönetim”in önemi ortaya çıkmakta ve bu görevdeki arkadaşların, aynı yöne - aynı amaçla bakmaları gerektiği vurgulanmakta...

Bu noktada, şirketlerin geleceğine yön veren kadroların; bilgileri + deneyimleri + ilgileri, aynı paraleldeyse ve ortada büyük bir problem yoksa, konu kendi içinde ve ortak akıl prensipleri çerçevesinde, çözülebilir.

Ancak; bu kriterler kişilere göre çok farklıysa ve hiç istemedikleri halde :) herkes farklı yöne bakıyorsa, fotoğrafın tamamını görmek, neredeyse imkânsızdır.

Sizde; yetkili olduğunuz şirkette veya kurumda böyle bir manzara ile karşı karşıya iseniz, sektör ve pazar şartlarına göre geleceğinizi yeniden planlamak ve de yapılandırmak için, dış destek ihtiyacı kaçınılmaz olur.

Yani... Kısaca “Geleceği yeniden planlama” ihtiyacı, bugün yaşamakta olduğumuz kurumsal yapıdaki bazı sıkıntılardan doğar. Önemli olan; gerekirse dışarıdan sağlanacak “Danışmanlık Desteği” ile bu sıkıntıların nedenlerini iyi analiz etmek ve problemlere çözüm üretmektir.

Genellikle gelişmekte olan ve kurumsallaşma aşamasındaki şirketlerde oluşan bu problemler;

- İnsan Kaynaklarından, Organizasyon Şemasına...

- Organizasyon Şemasından, Görev Tanımlarına...

- Görev Tanımlarından, Yönetim Yapısına...

- Yönetim Yapısından, Tedarik Zincirine...

- Tedarik Zincirinden, Üretim ve Satışa...

- Üretim ve Satıştan, Çalışan Memnuniyetine...

- Çalışan Memnuniyetinden, Kurumiçi ve Dışı İletişime...

- Kurumiçi ve Dışı İletişimden, Sektörel Rekabete...

- Sektörel Rekabetten, İç ve Dış Pazar Paylarına...

- İç ve Dış Pazar Paylarından, Yeniden Yapılanmaya...

- Yeniden Yapılanmadan, Finansmana ve Geleceği Planlamaya...

Gibi, birçok alanlarda karşımıza çıkabilir!..

Sürekli olarak işin içinde yoğrulduğumuzdan, nasıl doğduklarının ve nasıl geliştiklerinin pek farkında olamadığımız bu problemlerin; bugünkü son durum performansları ile hangi iç ve dış nedenlerden kaynaklandıklarının tespitleri, bizleri çözümlere adım adım yaklaştıracaktır.

Dış göz ve dış ses olarak bu noktada alınacak, dış desteğin; hangi özelliklerde olması gerektiği konusunda, en doğru kararı sizlerin vereceğinden de, adım gibi eminim!.. :)

(Sayın Mustafa Kabakçı ile Adem + Sadık Ercan ve Cengiz Boyçay’a çok özel teşekkürlerimle...)

Artık, sizlerinde çok iyi bildiği gibi... Günümüz iş dünyasında ve ülke ekonomimizde yaşanan aşırı rekabetçi ortam, geleceği yeniden planlamak adına, şirketlerin;  stratejik iş hedeflerine yönelik olarak, yönetim ve finans üzerindeki etkinliği arttırmalarını ve kurumsal bir yönetim yapısı kurmalarını ve de sağlamlaştırmalarını gerektirmektedir.

Bunun için, en önemli araçlar arasında; etkin ve aynı zamanda da iş hedeflerine odaklı  "Yönetim  Anlayışı" ortamının ve sisteminin, oluşturulması yer almaktadır.

Hızlı bir büyüme süreci ile yapısal değişim aşamasında olan şirketlerin veya kurumların; duran ve dönen varlıklarını, organizasyon şemalarını, görev tanımlarını, finansal yönetimlerini ve de yeniden yapılanma gereksinimlerini gözden geçirerek, hızlı ve değişken bir büyüme ortamına uygun hale getirmeleri, başarılarının devamlılığı açısından da çok önemli noktalardır.

İyi tasarlanmış ve etkin olarak işleyen bir "Yönetim  Danışmanlığı" sistemi; şirket veya kurum gelişimlerine paralel finansal sonuçları, önceden uyarı sistemi vazifesi görerek ikaz edip, olası hata ve problemlerden uzak tutarken, aynı zamanda da verimlilik, etkin yönetim, maliyetleri azaltma gibi stratejik iş hedeflerine ulaşmayı da kolaylaştıracaktır.

Şirketlerin finansal analizlere dayalı olarak geleceklerinin planlanması, daha sağlıklı ve daha karlı bir hale getirilmesi için, kısaca; tüm üretim ve hizmet performanslarının geliştirilerek izlenmesi için, stratejik bir planlama gereklidir. Dolayısıyla yönetim danışmanlığı ve stratejik planlama, bir  şirketin hem amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur, hem de misyon ve vizyon açısından kurumsallaşmaya destek sağlar!..

Tüm bu süreçlerde daha etkin ve verimli olabilmek için, rekabetçi, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşmak adına, konusunda uzman Yönetim Danışmanları veya Yönetim Danışmanlığı Şirketleri, ancak siz buna inandıktan ve istedikten sonra yararlı olabilir.

Geleceğinizi birlikte planlayacağınız kişi veya kurumlarla yolunuz her zaman açık olsun!

Bu konularda; Sn. Ln. Erol ve Şahika Kantarcı’ya + Dr. Şevki Niyazi ve Özalp Nevzat Üzüm’e + Birsen Saraçlar’a + Seden Kızıltunç’a - Sezer Güvenirgil’e + Şanallar ve Bayan Pınar’a + Şükriye ve Hasan Tokmak’a + Zehra ve Naciye Ankara’ya + Yakakent - Okşanlar - Kurtuluş - Muhterem ve Hüseyin Akgün’e + Hasan Hüseyin Gerze’ye katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimle!..

Daha mutlu bir gelecek için...

Sevgi ve saygılarımla

Ali Rıza DEĞER


Tüm makalelerimize BURADAN ulaşabilirsiniz.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Twitter

Facebook

Linkedin