• Ana Sayfa
  • PROJE YÖNETİMİ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

PROJE YÖNETİMİ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİŞimdiye kadar içinde bulunduğum tüm gruplarda, ayakları yere basan yeni bir proje ortaya konulduğu zaman yaşanan mutluluğu, tüm ekip üyelerinin yüzlerinde gözlemlemişimdir. 

Özellikle iş hayatında kişisel veya kurumsal hedeflerinizle ilgili atılacak tüm adımlara bir proje kapsamında bakmak ve bu adımları önceden belirlediğiniz açık stratejilerle yönetmek konusunda hemfikir ve de Y Kuşağı'ndan yetişmekte olan bir yönetici adayı iseniz, çok doğru bir yerdesiniz.

(Ayrıca; ister iş - ister sosyal yaşamınızda olsun, hayatınıza anlam katmak istiyorsanız, hayallerinizi gerçekleştirmek için, mutlaka projelendirmeniz gerekir! diye düşünüyorum. )

Hayallerinizle şekillenen amaçlarınız ve hedeflerinizi projelendirmek için de, önce niyetinizi basit ve net bir şekilde açıklamanız ve de bu açıklamayı yaparkende... "Neyi - Neden - Nasıl - Ne zaman - Nerede ve Kim / ler ile...?" yapacağınızın cevaplarını ortaya koyarak, diğer aşamalara geçmek... önemli şık'lar arasında yer alır.

Bildiğiniz gibi, kısaca; belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ve ekip ile net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik planlanan, faaliyetler bütünüdür... şeklinde tanımlanabilen, hemen hemen tüm "Proje"lere... başlamadan önce, yapılması gereken araştırmaların başında "Durum Analizleri" gelmektedir.

Projelerde durum analizi; sadece özel veya kurumsal olarak "Fayda / Maliyet" ilkeleri çerçevesinde öngörülen çalışmaların tüm organizasyonunu ve planlamasını yapmaktan öte... ihtiyaçların ortaya çıkarılması, gerekli bütün incelemelerin yapılması, çözüm yollarının oluşturulması ve alternatif "B Planı" tasarımlarının önerilmesidir.

Projelerin ön hazırlıkları ve tüm proje paydaşları ile ilgili koordinasyonun sağlanması, normal şartlarda ve de genellikle "Proje Koordinatörleri" tarafından organize edilir.

Proje Koordinatörü'nün en önemli görevlerinden biri de... proje ekipleriyle birlikte planlanan faaliyet programı çerçevesinde proje bütçesinin; sürdürülebilirlik açısından... teknik, finansal, ekonomik, sosyal, kurumsal ve çevresel faktörleri de dikkate alarak... proje amaç ve hedefleriyle ilgili... tutarlılığını ve bütünselliğini değerlendirmektir.

Bu değerlendirmedeki en önemli faktör de "Mantıksal Çerçeve Matrisi"dir.

Önerilen projeden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek tüm paydaş gruplarının tespit edilmesi... bu grupların ilgi alanlarının, sorunlarının, potansiyellerinin ve diğer özelliklerinin tespit edilmesi ve de gerekli uyarıların yapılması... projenin başarısı açısından dikkat edilmesi gereken diğer unsurlardır.

Bir Y Kuşağı yönetici adayı ve proje yöneticisi olarak "Siz" veya projelerin başında bulunan tüm proje koordinatörleri için; durum analizi ve uygulama süreci, çok özel bir süreçtir. Bu süreç; daha projeye başlamadan, ortada çözülmesi gereken bir problem veya yakalanması gereken bir fırsat varken, kurumsal analizlerle ortaya konan yol haritaları ile başlar.

Bu yol haritaları kapsamında, daha sonra yapılacak organizasyon şeması, görev tanımları,

ekip ve atölye çalışmaları, bütçe ve sağlanacak dış kaynak kullanımları sayesinde, projenin

yönetim planlamalarına ve diğer uygulama adımlarına geçilir.

Uygulama aşaması sonrasında ise projelerin gelişiminde; bir projeye ilişkin... müdahale mantığı, objektif göstergeler, doğrulama kaynakları ve varsayımların bir arada sunulduğu orjinal bir tablo olan... “Mantıksal Çerçeve Matrisi” önemli bir rol oynar.

Mantıksal çerçeve yaklaşımı; paydaş - sorun - hedef ve durum analizi sonucunda seçilen proje stratejisi kapsamında... mantıksal çerçeve matrisinin faaliyet ve özel bütçesinin hazırlanmasını içeren... planlama ve uygulama aracıdır.

“Müdahale Mantığı” projenin temelini oluşturan stratejidir. Mantıksal çerçevede bulunan “hedeflerin hiyerarşisi”nin çift yönlü dört kademesi’nin (Yukarıdan aşağı... Genel Hedefler + Özel Hedefler + Ölçümlemeler/Sonuçlar + Faaliyet Bileşenleri... -  Soldan sağa... Projenin Kapsamı + Başarı Göstergeleri + Doğrulama Kaynakları + Varsayımlar...) her birinde yer verilen... projenin özet tarifidir.

Projenin gelişiminde ve doğru yolda ilerlenip ilerlenmediğinin izlenmesinde mantıksal çerçevede müdahale tekniğinin önemli bir yeri vardır ve “zararın neresinden dönülse kar’dır!”

İzleme; proje hedeflerine ulaşmak konusunda verimlilik ve etkililiği tespit etmeye yönelik yönetimsel bir faaliyettir. Kaynak verimliliği kapsamında, en az girdiyle - en fazla faydayı sağlamak temel prensiptir. Bu anlamda izleme, uygulama süreci içinde beklenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını kontrol altına almak ve projenin hedefleri doğrultusunda ilerlemesini sağlamak için çok önemli bir araçtır.

Neticede  tüm projelerin hayata geçirilmesinde takip edilmesi ve izlenmesi gereken bir sistem olan “Proje Döngüsü”; bir proje fikrinin ortaya çıkmasından, projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisindeki tüm aşamaları ifade eder. Bu aşamalar kurumdan kuruma ve kişilerden kişilere değişiklikler göstermekle birlikte genellikle; proje fikrinin belirlenmesi - fikrin analizi - ön değerlendirme - finansman - uygulama ve genel değerlendirme olarak adlandırılan 6 özel aşamadan oluşur.

Proje Döngüsü Yönetimi ise; mantıksal çerçeve yaklaşımı ile bütünsel yaklaşım temeline dayanan ve proje ile programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan stratejik bir yönetim sistemidir.

Şimdi bulunduğunuz yerden veya noktadan, çevrenize ve çevrenizdeki insanlara yukarıda paylaştığımız konular çerçevesinde bir bakın... Bir daha bakın!..

Mutlaka; şimdiye kadar yaptıklarınız ve yaşadıklarınızdan mada, bundan sonraki yaşantınız için ortaya konacak yepyeni proje fikirlerinin, beyninizdeki ışıklarını farkedeceksiniz.

Bu proje fikirlerinizi kendinize göre kısa - orta ve uzun vadeli projeler olarak sınıflandırdıktan sonra mutlaka kayıt altına alın. Bugünlerde veya ileride, yapıp yapmamanız açısından değil!

Direkt olarak size olmasa bile, yakın dostlarınız için, belki bir gün lazım olur!..

Söz konusu hayaller ve hayallerden doğan projeler olunca, daha önce de duyduğunuzu ve okuyunca hatırlayacağınızı tahmin ettiğim ünlü öyküyü... bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu öykü; çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışta koşarak, atları terbiye etmeye çalışan gezgin bir at terbiyecisinin, genç oğluna kadar uzanır...

Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte, büyüdüğü zaman ne olmak ve yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi, sınıf öğretmeni.

Çocuk; bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan, yedi sayfalık bir kompozisyon yazdı. Tüm hayalini en ince ayrıntılarıyla anlattı.

Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini de çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Ayrıca kroki'ye; 200 dönümlük arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi.

Ertesi gün öğretmenine sunduğu yedi sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi. İki gün sonra ödevi geri aldı. Kağıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir "0" ve "Dersten sonra beni mutlaka gör!.." uyarısı vardı.

Çocuk; "neden 'sıfır' aldım?" diye merakla sordu sınıf öğretmenine...

"Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal" dedi, öğretmeni. "Paran yok. Gezginci bir aileden geliyorsun. Kaynağınız yok. At çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi satın alman lazım. Damızlık hayvanlar da alman gerekiyor. Bunu başarman imkansız" dedi ve ekledi... "Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan, o zaman ben de notunu yeniden gözden geçiririm."

Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü...

Babasına danıştı... "Oğlum" dedi babası, "Bu konuda kararını kendin vermelisin. Bu, senin hayatın için oldukça önemli bir seçim!"

Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan geri götürdü ve öğretmenine... "Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin." dedi. "Ben de hayallerimi!.."

O' orta 2 öğrencisi, bugün 200 dönümlük arazi üzerindeki 1000 metrekarelik evinde yaşıyor.

Yıllar önce yazdığı ödev'de, şöminenin üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı!

Öykünün en can alıcı yanı ise şöyle;

Aynı sınıf öğretmeni, her yıl tatil aylarında değişik öğrenci gruplarını bu çiftliğe kamp kurmaya getiriyor.

Tüm yaşantınız boyunca güzel projelere önderlik etmeniz dileğiyle...

Daha mutlu bir gelecek için, sevgiyle kalın!..


Ali Rıza DEĞER

https://tr.scribd.com/alirizadeger


Tüm Makalelerimize BURADAN Ulaşabilirsiniz.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Twitter

Facebook

Linkedin