• Ana Sayfa
  • UR-GE PROJELERİ VE İŞ DÜNYASINDA PROJE DESTEKLERİ

UR-GE PROJELERİ VE İŞ DÜNYASINDA PROJE DESTEKLERİMerhaba sevgili dostlarım,

2016 yılının şu ilk günlerinde özellikle iş dünyamızda, yönetim kadroların en önemli gündem maddesinin; geçen yılın sonlarına doğru yapılan toplantılarla ortaya konan, yıllık hedefler ve bu hedefler doğrultusundaki beklentiler olduğunu biliyor...Ve de hepinize başarılar diliyorum.
Ülke ekonomisi açısından da bu hedeflerimizin; Turquality ve Markalaşma Programı Desteği kapsamında 10 dünya markası yaratmak ve 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. yılında 500 Milyar USD ihracat olduğunu da... Zaten hepimiz çok iyi biliyoruz!..

Bilindiği gibi, bu kapsamda küçük - büyük tüm şirketlerimiz; kendilerince ortaya koydukları hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, sektörel anlamda ihracata dayalı ve Devlet destekli ortak projelerde yer alarak, ayaklarını daha sağlam bir şekilde yere basmak istiyorlar.

Bu projelerin başında da T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi gelmekte!..

Bu yazımdaki amacımda Ur-Ge başta olmak üzere tüm Devlet destekli projeleri sizlere bir kez daha topluca hatırlatmak ve şimdiye kadar eğer böyle bir projede yer almadıysanız, bu konuya önümüzdeki yıllar için, hem sizin - hem de sektörünüz’ün dikkatini çekmek!   

Ur-Ge Projeleri, aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği veya rekabet halinde olan; Üretici Firmaların, Yan sanayi Kuruluşlarının, Hizmet Tedarikçilerinin ve Kurumların (Örneğin... Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Odalar, Sektör Dernekleri ve Vs.) bir araya geldiği... Kümelenme şeklinde, bir çalışma modelidir. 

Bu projeler çerçevesinde, işbirliği içinde olan kuruluşların; ortak ihtiyaç analizleri, ortak ve özel eğitim çalışmaları ve de ortak pazarlama faaliyetleri, ortak strateji, ortak hedef ve ortak vizyon gibi... İhracata yönelik yapılanma masrafları %75e varan oranlarda desteklenmektedir.

Ur-Ge Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteğinin yanında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracata yönelik olarak %50 ila %70 arasında desteklen... “Özel İhracat Destekleri” arasında ayrıca; Kurumsal Eğitim Desteği, Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği, Fuarlar’a Katılım Desteği, Yurtdışı Birimleri - Marka ve Tanıtım Desteği ile Markalaşma ve Turquality Desteği de... Yer almaktadır.

1 - 2 - 3 veya 5 yıllık proje süreçlerinde, bu desteklerle ilgili teknik detaylara... T.C. Ekonomi Bakanlığı web sitesinden her zaman ulaşabilirsiniz.

İhracata yönelik olarak, iş dünyamız tarafından çok iyi bilinen ve açıklanan dönemsel proje programları çerçevesinde kullanılan “AB Hibe Fonları ile TÜBİTAK Ar-Ge Desteği ve T.C. Tarım Bakanlığı - Kırsal Kalkınma Desteği” yanında, diğer proje destekleri arasında yer alan ve T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından kontrol edilen Kalkınma Ajansı Destek Projelerinde...
Kalkınma Ajansları; bölgesel kalkınma planı ve programları ile stratejik çalışma programı önceliklerine uygun olarak, bölgenin iş ve yatırım imkânlarının geliştirilmesine, rekabet etme potansiyelinin harekete geçirilmesine, teknolojik altyapının iyileştirilmesine, girişimcilik ve de yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, hizmet eden... “İş Geliştirme Merkezi - Teknoloji Geliştirme Merkezi - Teknoparklar” gibi... Büyük bütçeli altyapı ve işletme faaliyetlerine... Başta, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere sağlananlar olmak üzere, geniş yararlanıcı kitleler için, alt yapı programı şeklindeki yenilikçi destek sistemlerinin ve bazı özel destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik projelere ve proje hazırlık süreci gerektiren diğer alanlara yönelik olarak, aşamalı proje teklif çağrısı yöntemlerini... Uygulayabilmektedirler.

Özellikle “Girişimcilik” alanında adı en çok duyulan, kalkınma öncelikli bölgeler itibarıyla finansal destek miktarları belirlenen ve tüm KOBİ ler ile Aile Şirketleri tarafından çok cazip yorumlanan ve de T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen, KOSGEB Genel Destek Programı; proje hazırlama kapasitesi düşük olan KOBİ lerin de... Mevcut proje desteklerinden faydalanması... KOBİ lerin kaliteli ve verimli mal veya hizmet üretmelerinin sağlanması... KOBİ lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi... KOBİ lerin yurt içi ve yurt dışı net pazar paylarını artırmaya yönelik, tasarım - tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla ortaya konmuştur. Toplam kalite Yönetimi, Marka Tescili ve Patent ağırlıklı KOSGEB Genel Destek Projeleri çerçevesinde yer alan bu programlar...

İçerikleri ve konuları itibariyle;

-  KOBİ Proje Destek Programı

-  Tematik Proje Destek Programı

-  Yurtdışı Fuar ve İş Gezisi Desteği

-  İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

-  Danışmanlık - Kurumsal Eğitimler ve Tanıtım Desteği

-  AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

-  Girişimcilik Destek Programı

-  Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

-  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

-  Enerji Verimliliği ve Çevre Desteği

-  Lojistik ve Tedarik Zinciri Desteği

-  Test - Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri Desteği

- KOBİ lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve KOBİ'lerde Markalaşmaya Geçiş

Gibi ana başlıkları taşımaktadır!..

Ayrıca, Kalkınma Ajansları tarafından da desteklenen UR-GE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi başta olmak üzere... Ortalama 1 - 3 ve 5 yıllık proje süreleri olan bu destek programlarından, KOSGEB kayıtlı bir şirket veya üretim / montaj tesisleri olarak yararlanabilmeniz için, istenen ve incelenen detaylı kriterler arasında;

-  Ortaklık Yapısı’nın veya Aile Şirketleri’nin Kurumlaşması

-  Stratejik Planlama ve Kurum Kültürü

-  Merkezi veya Bölgesel Organizasyon Şeması

-  Görev Tanımları ve Sorumluluklar

-  Kurumsal Performans Yönetimi

-  Marka Kimliği

-  Marka İmajı

-  Marka Kişiliği

-  Marka Yönetimi

-  Tedarik Zinciri Yönetimi

-  Pazarlama - Satış - Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

-  Ürün Tasarım / Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme

-  İnovasyon Çalışmaları

-  Finansal Performans

-  Dış Ticaret ve İhracat

-  İnsan Kaynakları Yönetimi

-  TTK - İSG - SGK - ISO Toplam Kalite Yönetimi

-  Sektörel İşbirliği ve Dayanışma

-  Sosyal Sorumluluk Projeleri

-  BM KİS & Kurumsal Sosyal Sorumluluk

-  Bilgi Sistemleri Yönetimi

Gibi firma özelliklerinizin yer aldığını da bilmekte yarar var!..

Önümüzdeki yıllarda tüm paydaşlarınız ile birlikte (Yatırımcı ve Hissedarlarınız, Ortaklarınız Çalışanlarınız, Tedarik Zinciriniz, İç ve Dış Müşterileriniz...); hem kurumsal - hem de ülkesel anlamda, bütün bu proje ve desteklerin, tam olarak sizleri amaçlarınıza ulaştırması dileğiyle...

Sevgiyle kalın!

Ali Rıza DEĞER

Tüm makalelerimize BURADAN ulaşabilirsiniz.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  / İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Twitter

Facebook

Linkedin