Vizyon Misyon Strateji

Vizyon Misyon Strateji KRC Yönetim


KRC YÖNETİM DANIŞMANLIK
 
ETİK KURALLAR

 
STRATEJİMİZ 


Uzman Yaklaşımı...
Zaman ve Bilgi Yönetimi...
Kurumsal Kimlik ve Kurum Kültürüne Önem Verme...
Açıklık - Netlik - Şeffaflık...
Süreklilik ve Sürdürülebilirlik...
KRC Ekibinin Gücü ve Sinerji...
Sürekli Gelişme ve Sürekli İyileştirme...
Güven Verme!..


ETİK İŞ KURALLARIMIZ

Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, doğru ve haklı olduğumuz şekilde gerekenleri yapmaktır. Yani, kısaca; iş dünyasındaki davranışlara rehberlik eden ilkeler ve değerler bütünüdür.
 
Kurumlar ve şirketler; farklı olmak, değişmek, yaşamlarına - sahip olamadıkları değerler katmak, farklı başarıları ve mutlulukları yaşamak, amaç ve hedeflerine ulaşmak isterler.

 
Bizlerde
KRC olarak aynen “Stratejilerimiz”de belirttiğimiz gibi ilkelerimizden ödün vermeden önce kendimiz ve çalışma kadrolarımızla birlikte, hizmet verdiğimiz tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize karşı, 

Yönetim Danışmanlar Derneği ve CMC Uluslararası YDD Sertifikamızla;

- Verdiğimiz sözü her konum ve koşulda tutmak,
- Evrensel olarak kabul edilmiş etik ilkelere uymak,
- Önce insan - Sonra kurumsal - Müşteri odaklı olmak,
- Çalışma standartları çerçevesinde ayırımcılık yapmamak,
- Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı dürüst davranmak,
- Topluma ve çevreye karşı, her zaman sorumluluk duymak,
- Hizmet verdiğimiz kurumlardaki itibar yönetimini desteklemek,
- Sınır ve kısıtlamalar olmaksızın, bilgi ve teknolojiyi paylaşmak,
- Çözüm ortaklarımızla ve partnerlerimize açık ve net yaklaşmak,
- Rakiplerimize karşı sorumluluğumuzun daima bilincinde olmak,
- Hile denetimi ve yolsuzlukla mücadeleye her zaman önem vermek,
- Değer / Kazanç oranlarını arttırmak ve ekonomik katma değer yaratmak,
- İşbirliği yaptığımız tüm müşterilerimizin ticari sırlara saygı duymak,
- Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerimizi tam ve zamanında yerine getirmek,
- Hizmet kalitemizde hiçbir zaman kurumsal sosyal sorumluluktan ödün vermemek,
- Hem şirketimizde hem de müşterilerimizin çalışma ortamlarında israfı önlemek...

 
Amacıyla 2009 yılından bu yana tüm çalışanlarımızla birlikte yolumuza devam etmekteyiz.
 
Gelin, geleceğinizi birlikte planlayalım!..Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 


Twitter

Facebook

Linkedin