KRC & ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

KRC & ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI


ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI


ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlaması)

ERP; bir organizasyonda tüm verilerin ve iş akışlarının, ortak bir noktada entegre edildiği, bütünleşik bilgi sistemleridir. 
 


Kurum veya kuruluşların; üretim, finans,  muhasebe,  tedarik zinciri ve lojistik,  satış, CRM, bakım, kalite, İK ve performans yönetimi, projeler ve risk yönetimi, bütçeleme, iş zekası gibi, günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılan, bir bilişim setini ifade eder.
 

ERP projeleri;

Geniş kapsamlı, uzun süre alan ve maliyet gerektiren, stratejik bir yatırımdır.
Başlangıçta hedeflerin, ne istenildiğinin, nereye varılacağının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Plansızlıklar, büyük kaynak israfına neden olabilmektedir.

 

ERP sistemleri;

Bir bütün oluşturacak şekilde çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasındaki veri akışı da sağlar.
 

ERP sistemleri;

Birden fazla kaynaktan kuruluşun ortak işlem verilerini toplayarak, çoklu veri kullanım hatalarını ortadan kaldırır ve veri doğruluğu sağlar.

Bir kurumda ERP projelerini hayata geçirmek, genel olarak kurumun iş yapış biçimlerinde ve IT yapılanmasında değişimlere neden olur. Eğer bu değişim, hedeflere uygun yönetirse çok büyük kazanımlar da elde edilir.

“Değişim her zaman vardı ve devam ediyor.”

İşletmenizin yapısı içinde, söz konusu olduğunda; e-fatura, e-arşiv, Endüstri 4.0 uygulamaları için de “KRC & ERP Süreç Danışmanlığı” sizlere hizmet için var!..


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Twitter

Facebook

Linkedin