• Ana Sayfa
  • İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI


İnsan Kaynakları Danışmanlığı almaya karar verildiğinde en sık sorulan sorulardan biri de İnsan Kaynakları Danışmanlığında yol haritası nasıldır? 

Genel çerçevede İnsan Kaynakları Danışmanlığı yol haritasına baktığımızda...

1 - İş Analizi ve Değerlendirmesi

Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir.


İş gücü planlama:

• İş Analizi

• Yetkinlik Performansı

• Mevcut Çalışan Analizi


2- Performans Yönetim Sistemi

Performans değerlendirmelerinde;

Hedef bazlı performans yönetim sistemi,
Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi,
360 derece geribildirim sistemi uygulanmaktadır.

Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmaktadır.


3 – Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi

Firma içinde dengeli, firma dışında rekabetçi ve çalışanları motive edici ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir. İnsan Kaynakları Danışmanlığı yol haritasının bu aşamasında “ Ücretlendirme Sistemi” ni kurarak, gerek dönemsel gerekse performans artışının standart uygulamalar ile gerçekleşmesini sağlamaktadır.


4- Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını doğrudan etkilemektedir. Kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının kurulması, görev tanımlarının hazırlanması, seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılacak aday araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, seçme araçlarının netleştirilmesini sağlamaktadır.


5 - Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme

Başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimini, performans ve eğitim yönetim sistemi ile ilişkilendirilmektedir.


6 – Eğitim Yönetim Sistemi

Personelin İşe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin belirlenmesi, unvan – eğitim ilişkilendirilmesi, kurum için zorunlu ve seçmeli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim sistemleri ile ilişkilendirilmesi, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulmasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI


7- Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması

Firma ve firma kültürüne uygun olarak tasarlanan “Çalışan Memnuniyet Anketi”nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yapılarak kurum yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanmasını içermektedir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar ise şöyledir;

-  Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler,
-  Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler,
-  Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer,
-  Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar,
-  Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar ,
-  İyileştirme fırsatlarını tespit eder ,
-  İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer.


İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI Hizmetleri Nelerdir?

Personel Seçme ve Yerleştirme

Firma hedef ve stratejileri doğrultusunda, şirket kültürü ve ortak değerlere uyum sağlayabilecek, işin gerektirdiği niteliklere sahip, yaratıcı ve araştırmacı yetenekleri ile şirketi geleceğe taşıyacak kişilerin seçilmesi, işe yerleştirilmesi işletmelerin zamanını alan ve ek personel kadrolarının açılmasına sebep olan kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir.

Biz bu stratejik süreç yönetimini planlı felsefemiz, uzman kadromuz ve ölçme değerlendirme araçlarımız ile sizin adına yapabilme yeteneğindeyiz.

Bordrolama Hizmetlerimiz

Günümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek mevzuat risklerinden kurtulmakta, ve ücret gibi hassas bir konunun gizlilik çercevesinde yürütülmesini sağlamaktadırlar.

Dönemsel Eleman İstihdamı

Süreklilik arz etmeyen, tam zamanlı çalışmaların olmadığı dönemlerde kadro sıkıntısı çekilen bölümlere iş niteliğine uygun kısmi süreli personel temini yapılmaktadır.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık / İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 

Twitter

Facebook

Linkedin