• Ana Sayfa
  • AVM Yönetim Kiralama Danışmanlığı

AVM Yönetim Kiralama Danışmanlığı


AVM Proje Geliştirme
AVM Kiralama
AVM Yönetim
AVM Mağaza Ciro Denetimleri
AVM Eğitimleri


AVM PROJE GELİŞTİRME

- Yatırım Yerine Göre AVM Tipinin Belirlenmesi
- AVM Büyüklüğünün, Kat Sayısının Ve Otopark Kapasitesinin Kararlaştırılması
- Bölgesel Araştırmalar, Yakın Ve Orta Uzaklıkta Yaşayanların Sosyo-Ekonomik Kriterlerin Saptanması
- Rakip Analizi, Yatırımın Üstünlük Ve Zaaflarının Ortaya Konması (Swot Analizi)
- AVM'ye Pozitif Ve Negatif Etkisi Muhtemel Olan Cadde Perakendeciliğinin Etüd Edilmesi
- Anchor Markalar Üzerine Ön Araştırma Ve Ön Görüşmelerin Yapılması
- Anchor Markaların AVM Projesi Üzerinde Yerleşimi
- Projeye Yaya Ve Araçla Ulaşımı Kolaylaştıracak Çözümler Üretilmesi

AVM KİRALAMA

- Mağaza Karmasının Oluşturulması, Marka Araştırması
- Mağaza Yerleşimleri Ve Kat Planlarının Yapılması
- Sektör Bazında Mağaza Alan Ve Sayılarının Tespit Edilmesi
- AVM Mimari Grup İle Proje Üzerinde Koordinasyon Sağlanması
- İşletme ve Servis Alanlarının Saptanması (Mal Kabul, Çöp Merkezi, Depolar, Personel Ofisleri, Yönetim Vs.)
- Stand, Kiosk ve Reklam Alanlarının Tespiti. Altyapıları konusunda Mimarı Grubun Yönlendirilmesi
- Kira Gelirleri Projeksiyonu (5 Yıllık)
- AVM İle İlgili Görsel Reklam Materyallerinin  Ve Katalogların Hazırlanmasına Destek Verilmesi
- Kiracı Adaylarına Sunum, Katolog Gönderimi Vs. Tanıtım Çalışmalarının Planlanması
- Kiracı Adayları İle Görüşmeler ve Bu Görüşmeler İle İlgili Periyodik Raporlamaların Hazırlanması
- Kesinleşen Kiracılar İçin Ön Protokollerin İmzalattırılması
- Kira Sözleşmesi, Dekorasyon Şartnamesi, İşletme El Kitabının hazırlanması ve Kiracılara İmzalatılması
- Kiralama Faaliyeti İle İlgili Hukuki Ve Mali Prosedürün Takibi Konusunda Koordinasyonun Sağlanması 
- AVM Pilotaj Ekibinin Oluşturulmasına Destek Verilmesi, Pilotaj Ekibi İle Koordinasyon

AVM YÖNETİM

- AVM'nin Açılışı Tarihin Saptanması
- Açılış Öncesi Hazırlıklar ve Açılış Koordinasyonu
- Taşeron Hizmet Alımları 
- İSG Ve İşyeri Hekimliği İle İlgili Prosedür 
- Yönetim Kadrosunun Oluşturulması
- Yıllık İşletme Bütçesinin Hazırlanması ve Takibi
- İşletme Giderlerinde Verimlilik Sağlanması
- Ajansların Tespiti
- AVM İç Dekorasyon Ve Peyzaj Konuları 
- Kiracı İlişkileri
- Yıllık Bütçelerinin Hazırlanması,Takibi ve Uygulanması
- Kampanya Ve Promosyonlar Düzenlenmesi 
- Stand,Kiosk ve Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi 
- Süsleme ve Dekorasyonlar İle İlgili Danışmanlık
- Mağazaların Yeniden Kiralanması (2.kiralamalar)
- AVM Yönetiminde Standartizasyon ve Değişen Şartlara Uyum 

AVM MAĞAZA CİRO DENETİMLERİ 


Sürekli Denetim

- Ciro Takip
- Ortak Alan Gider Takibi
- Kira Tahsilat Yönetimi

Aralıklı Denetim

- Gizli Müşteri Denetimi
- Kasa Başı Denetim
- Evrak  Üzerinde Kayıtların Denetimi

AVM EĞİTİMLERİ


Perakende Eğitimleri

- Şirket dinamiklerine özel hazırlanmaktadır. Mağaza Yönetimi Standartlarının Gelişmesi, Satış Ve Servis Standartları, Raf Alan Yönetimi, Mağaza Yönetimi

Müşteri İlişkileri (CRM) Eğitimleri

- Yüz Yüze Eğitim, Müşteri Tipleri, Neden Önce Müşteri

Ekip Ruhu  Eğitimleri

- Ekiplerde İşbirliği, Ekip Liderliği

Satışa Yönelik İletişim Becerileri  Eğitimleri

- İletişim: Satış İhtimalini Fiili Satışa Dönüştürme Ustalığı, Etkili İfade ve Dinleme

Problem Çözme Eğitimleri

- Problemin Analizi ve Değerlendirilmesi, Çalıştığımız Yerde Neyi Yanlış Yapıyoruz? 

Kişisel Gelişim Eğitimleri

- Çalışan Gelişimlerine Yöneliktir; Zaman  Yönetimi, Etkili İletişim, Stres ve Öfke, Hafıza Teknikleri


Siz de KRC AVM Yönetim Kiralama Danışmanlığı Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Twitter

Facebook

Linkedin