• Ana Sayfa
  • KÜRESEL ISINMA. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ. GIDA İSRAFI

KÜRESEL ISINMA. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ. GIDA İSRAFI

Küresel IsınmaMerhaba Sevgili Dostlarım,


Resmi kaynaklardan takip ettiğimiz kadarıyla, 01 Ekim 2021 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında, 1 no’lu gündem maddesi olarak; “Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun Teklifi; TBMM Başkanlığınca işleme alındıktan sonra, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Söz konusu Kanun Teklifi’nin; gelecek hafta, Komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlayarak yasalaşması bekleniyor! (Kanun 07 / 10 / 2021 de yasalaştı!)


Yukarıdaki girişi, konunun ülkemiz açısından önemini vurgulamak için yapmak istedim!.. 


Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ve de bunların nedenleri arasında en başta gelen Gıda İsrafı, özellikle sosyal hayatımızda ve iş dünyamızda, öncelik sırasını hızla yükseltmekte…


Bu konuda tarihsel geçmişe kısa bir göz atacak olursak, ilk planda 1980 öncelerine dayanan

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği”; geçmişi daha öncelere dayansa da, 1992 da Rio Zirvesi sonrasında 1994 de yürürlüğe giren “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” ile dünyanın gündemine gelmiş ve halen gündemdeki öncelikli yerini korumaktadır.


Ülkemiz, bu sözleşmeye 21.10.2003 tarihli ve 25266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16.10.2003 Tarihli ve 4990 Sayılı kanun ile “uygun bulma suretiyle” 24 Mayıs 2004 de 189. Ülke olarak katılmıştır.


Sözleşme kapsamında; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sera gazı salınımını azaltmak, gelişmiş ülkelerde bu konuda diğer ülkelere mali destek sağlamakla yükümlü...


Daha sonra Japonya’da imzalanan “Kyoto Protokolü” 1997 yılında kabul edilmiş ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 


BM İklim Değişikliği Sözleşmesi” sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmaları yönünde bağlayıcı olmayan bir yükümlülük tanımlamışken, “Kyoto Protokolü” sanayileşmiş ülkelere bağlayıcı, sera gazı emisyonunu sınırlama ve azaltma yükümlülükleri getirmiştir. 


2020 yılına kadar olan zamanı kapsayan Kyoto Protokolü’nün, tüm ülkelerin onayına ve uygulamasına hazır hale getirilmesi için, gerekli ayrıntılı uygulama kuralları 2001 yılında Marakeş/Fas’ta gerçekleştirilen “Marakeş Uzlaşması”nda kabul edilmiştir. 


1999 da BM Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğinde iş dünyasına yansıyan ve 2001-2002 de Indianapolis deki Uluslararası Konvansiyonuna bizzat katıldığım BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri Toplantıları”, daha mutlu bir gelecek için iş dünyasına ışık tutuyordu!.. 


Paris Anlaşması, temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne dayanmaktadır ve Kyoto Protokolü’nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini, 2030 yılına kadar düzenlemeyi amaçlamaktadır!..


Anlaşma, iklim krizinin yükselttiği; susuzluk, açlık, göç ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında, BM İklim Değişikliği Sözleşmesinin uygulamasını geliştirmeyi hedeflemektedir!


Bu konuda UNDP + TÜSİAD + TURKONFED işbirliği ile oluşturulan “Hedeflerle İş Dünyası Platformu” yayınladığı bildiri ile çalışma hayatı açısından konunun önemini şöyle vurguluyor!


“Ülkemiz, Paris Anlaşmasına yönelik olarak ulusal katkı niyetini, 30 Eylül 2015 tarihinde Paris Sözleşme Sekretaryasına sunmuştur. Türkiye’nin ulusal katkı niyet mektubunda, sera gazı emisyonlarının referans senaryoya göre; önce 2030 yılında kadar %20, sonra 2050 yılına kadar da % 0 oranına, azaltılması öngörülmüştür.

Kurumsal Danışmanlık


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim krizinin yol açtığı tehlikelerin sayısı giderek

artmaktadır. İklim değişiklinin sonuçları ile üretim ve tüketim süreci, insan ve çevre odaklı yeni bir ekonomik sisteme dönüşmektedir. 


Yeni sistemin öngördüğü yeşil dönüşüm ile daha sürdürülebilir ve verimli bir geleceğin temelleri atılmaktadır. Bu gelecekte Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluğu almış olması, serbest ticaretin devamlılığı ve ekonomik büyüme açısından çok büyük önem taşımaktadır. 


İş dünyasını geleceğin ekonomisine hazırlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten “Hedefler için İş Dünyası Platformu” olarak, ülkemizin “Paris Anlaşması”nı onaylamasının yeşil dönüşüm hedefinde hayati bir adım olduğunun farkındayız. 


İklim krizi ile mücadele; sivil toplum kuruluşları, kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin, ortak çabasını gerektirmektedir. Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak, iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadelesini güçlendirmeyi ve katkısını artırmayı, özellikle hedefliyor ve Paris Anlaşması’nın öngördüğü düzenlemeler ile özel sektörün bu mücadelede atacağı adımların önemli olduğunu vurguluyoruz. 


Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatının da uygulanmasıyla sadece ülke olarak değil, küresel ölçekte ve gelecek nesillerin de katılacağı bir mücadelede yer almanın çok değerli olduğuna inanıyoruz!”


Neticede Paris Anlaşması ile tüm Dünya Ülkelerinin, sera gazı salınımını azaltma ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması konusunda, planlarını uygulamaya koyması gerekeceği ve de bu kapsamda fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbondioksit gazının da azaltılması hedefleniyor. 


Anlaşmanın uygulanabilmesi için de; tüm ulusal düzeydeki planların 5 yılda bir gözden geçirilerek, 100 Milyar USD destek aktarılacağı belirtiliyor.


Afet ve felaketleri büyük ölçüde önleyebilmek için de; Küresel Isınmaya ve İklim Değişikliğine, dolayısıyla Sera Gazı Emisyonuna, Su Ayak İzine ve Karbon Ayak İzine dikkat etmek gerekiyor!

Paris Anlaşması ile de özellikle iş dünyasına ve topluma; Siz bunlara dikkat edin, hedeflerinizi belirleyin ve uygulamaya geçin, bizde size uluslararası işbirliği ile katkıda bulunalım deniyor. Bu kapsamda da İSO, ücretsiz “Karbon Ayak İzi” ölçme hizmeti veriyor! Aklınızda olsun! 😊


Diğer yandan “Gıda İsrafının Önlenmesi Projeleri” de, küresel ısınmaya ve açlıkla mücadeleye çok büyük pozitif katkı olarak, Uluslararası Fonlardan çok ciddi ölçüde yatırım desteği alıyor!..


Geçtiğimiz Eylül ayında Webrazzi de Sn. Gözde Ulukan imzasıyla yayınlanan “Yemek Paylaşım Uygulaması OLIO, 43 Milyon Dolar yatırım aldı.” Başlıklı haberde yer alan; 


“Londra merkezli yemek paylaşım uygulaması OLIO, VNV Global'ın liderliği üstlendiği B Serisi yatırım turunda 43 milyon dolar yatırım aldı. Tura Avito, Lugard Road Capital / Luxor, Accel, Octopus Ventures, Rubio, Jason Stockwood, Lord Waheed Alli ve DX Ventures da katıldı.


Şirket, aldığı yeni yatırımı uluslararası genişleme planlarını hızlandırmayı, gıda işletmeleri ve restoranlar arasında “Sıfır Gıda İsrafı” nı oluşturmak, israfın çevresel etkilerini ve karbon emisyonlarını azaltmak için hayata geçirdiği kurumsal programını daha da geliştirmek istiyor.


2015 yılında Saasha Celestial-One ve Tessa Clarke tarafından hayata geçirilen OLIO, komşuları birbirine bağlayan ücretsiz bir uygulama olarak faaliyet gösteriyor ve platform fazla yiyeceklerin çöpe atılmasının önüne geçerek yiyecek israfını önlüyor. 


Zira yiyecekler benzer lokasyondaki kişiler arasında paylaştırılabiliyor. Platformun konum tabanlı uygulaması ve web sitesi, insanların aynı mahalledeki diğer insanlarla paylaşılmak üzere fazla gıda maddelerinin bir fotoğrafını listelemeleri ve yayınlamalarına olanak tanıyor.


Şirket, sadece kişileri odağına almıyor, market zincirleri ve restoranlarla da ortaklıklar kuruyor. Bu kapsamda İngiltere'nin en büyük market zincirlerinden Tesco'nun geçen yıl platforma 2 bin 700 mağazasını entegre ettiğini belirtelim. Tesco böylelikle son kullanma tarihi yaklaşan fazla gıdayı OLIO'nun ağı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini dağıtmış oldu. 


OLIO'nun bu iş birliği ile Food Waste Heroes programı hayata geçirildi. Bu programın 30 binden fazla katılımcısı bulunuyor. Bu kapsamda Pret A Manger, Compass Catering, Costa Coffee ve Elior gibi işletmelerde satılmayan veya servis edilmeyen yiyecekler toplanıyor ve yeniden dağıtılıyor.


OLIO, şu anda 25 milyon porsiyon yiyecek paylaşım hacmine sahip. Platformun beş milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor ve şirket, uygulamaya eklenen tüm yiyeceklerin yarısının, eklendikten sonra yaklaşık 21 dakika içinde talep gördüğünü söylüyor.” 


Şeklindeki açıklamaların, konunun önemi açısından yeterli olacağı düşüncesindeyim!..

Daha mutlu bir gelecek için, her konuda; buna benzer projelerin hayata geçmesi dileğiyle...


Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER


Küresel Isınma
GLOBAL WARMING / CLIMATE CHANGE / FOOD WASTE…


Hello My Dear Friends,


As far as we follow from official sources, at the opening of the Turkish Grand National Assembly on October 01, 2021, as the agenda item number 1; "The Proposal for Approval of the Paris Agreement" was submitted to the Presidency of the Assembly. Proposal of Law; After being processed by the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey, it was transferred to the Foreign Affairs Committee. The said Bill of Law; It is expected to be enacted next week by completing the Commission and General Assembly processes! 

(The law was enacted on 07 / 10 / 2021!)


I wanted to make the above entry to emphasize the importance of the subject for our country!..


Global Warming and Climate Change, and food waste, which is the leading cause of these, is rapidly increasing its priority, especially in our social life and business world.


If we take a brief look at the historical background on this subject, we will first see that it dates back to before 1980.


Global Warming and Climate Change”; Although its history dates back to earlier times, it came to the world's agenda with the "United Nations Framework Convention on Climate Change", which came into force in 1994 after the Rio Summit in 1992 and still maintains its priority place on the agenda.


Our country joined this convention as the 189th country on 24 May 2004, “by finding it appropriate”, with the law dated 16.10.2003 and numbered 4990 published in the Official Gazette dated 21.10.2003 and numbered 25266.


Under the contract; developed and developing countries are obliged to reduce greenhouse gas emissions, and developed countries are obliged to provide financial support to other countries in this regard.


The "Kyoto Protocol", which was later signed in Japan, was adopted in 1997 and entered into force in 2005.


While the “UN Climate Change Convention” defined a non-binding obligation for industrialized countries to reduce their greenhouse gas emissions, the “Kyoto Protocol” brought binding obligations to industrialized countries to limit and reduce greenhouse gas emissions.


In order to make the Kyoto Protocol, covering the period until 2020, ready for ratification and implementation by all countries, the necessary detailed implementation rules were adopted in the "Marrakech Consensus" held in Marrakech/Morocco in 2001.


The UN Global Compact and “Corporate Social Responsibility Principles Meetings”, which were reflected in the business world under the leadership of UN Secretary General Kofi Annan in 1999 and I personally attended the International Convention in Indianapolis in 2001-2002, shed light on the business world for a happier future!..


The Paris Agreement is basically based on the United Nations Framework Convention on Climate Change and aims to regulate the post-2020 climate change regime until 2030, the expiration date of the Kyoto Protocol!..


The agreement, exacerbated by the climate crisis; It aims to improve the implementation of the UN Climate Change Convention in the context of eradicating thirst, hunger, migration and poverty!


In this regard, the “Business World Platform with Goals”, which was created in cooperation with UNDP + TÜSİAD + TURKONFED, emphasizes the importance of the issue in terms of working life with its statement:


“Our country submitted its national contribution to the Paris Agreement to the Paris Convention Secretariat on 30 September 2015. In Turkey's national contribution letter of intent, greenhouse gas emissions according to the reference scenario; It is foreseen to decrease by 20% until 2030 and then to 0% until 2050.


As in the whole world, the number of dangers caused by the climate crisis in our country is increasing.


increasing. With the consequences of climate change, the production and consumption process is transforming into a new human and environment-oriented economic system.


With the green transformation envisaged by the new system, the foundations of a more sustainable and efficient future are laid. The fact that Turkey has taken its responsibility in this future is of great importance for the continuity of free trade and economic growth.


As the "Business World Platform for Goals", which aims to prepare the business world for the economy of the future and carries out studies in this direction, we are aware that the ratification of the "Paris Agreement" by our country is a vital step in the green transformation target.


Combating the climate crisis; it requires the joint effort of non-governmental organizations, public, university and private sector cooperation. As the Business World Platform for Goals, we especially aim to strengthen and increase the contribution of the business world to the fight against climate change, and we emphasize that the regulations envisaged by the Paris Agreement and the steps the private sector will take in this fight are important;


In this context, we believe that with the implementation of the European Green Deal, it is very valuable to take part in a struggle not only as a country, but also on a global scale and in which future generations will participate!”


As a result, with the Paris Agreement, it is necessary for all the countries of the world to implement their plans to reduce greenhouse gas emissions and to keep the global temperature rise below 2 degrees.


In this context, it is aimed to reduce the carbon dioxide gas produced as a result of the burning of fossil fuels.


In order for the agreement to be implemented; It is stated that all national-level plans will be reviewed every 5 years and 100 Billion USD support will be transferred.


In order to prevent disasters and disasters to a large extent; It is necessary to pay attention to Global Warming and Climate Change, therefore Greenhouse Gas Emission, Water Footprint and Carbon Footprint!


With the Paris Agreement, especially to the business world and society; It is said that you pay attention to these, set your goals and put them into practice, and we will contribute to you with international cooperation. In this context, ISO provides free "Carbon Footprint" measurement service! Keep in mind! 😊


On the other hand, the “Projects for the Prevention of Food Waste” also receives substantial investment support from the International Funds, as a very positive contribution to the fight against global warming and hunger!..


Last September at Webrazzi, Mr. Published by Gözde Ulukan, “Food Sharing Application OLIO received an investment of 43 Million Dollars.” In the headline article;


“London-based food-sharing app OLIO received a $43 million investment in a Series B investment led by VNV Global. Avito, Lugard Road Capital / Luxor, Accel, Octopus Ventures, Rubio, Jason Stockwood, Lord Waheed Alli and DX Ventures also participated in the tour.


The company wants to accelerate its international expansion plans with its new investment, to create “Zero Food Waste” among food businesses and restaurants, and to further develop its corporate program that it has implemented to reduce the environmental impacts and carbon emissions of waste.


Launched in 2015 by Saasha Celestial-One and Tessa Clarke, OLIO operates as a free app that connects neighbors, and the platform prevents food waste by preventing excess food from being thrown away.


Because food can be shared between people in similar locations. The platform's location-based app and website allow people to list and post a photo of unwanted food items to be shared with other people in the same neighborhood.


The company does not only focus on people, but also establishes partnerships with grocery chains and restaurants. In this context, it should be noted that Tesco, one of the UK's largest grocery chains, integrated 2,700 stores into the platform last year. Thus, Tesco distributed the excess food, which was approaching its expiration date, to those in need through OLIO's network.


With this cooperation of OLIO, the Food Waste Heroes program was implemented. This program has more than 30 thousand participants. In this context, food that is not sold or served in businesses such as Pret A Manger, Compass Catering, Costa Coffee and Elior is collected and redistributed.


OLIO currently has a food share volume of 25 million servings. The platform has more than five million users, and the company says half of all food added to the app is requested within about 21 minutes of being added.”


I think that the explanations in the figure will be sufficient in terms of the importance of the subject!..


For a happier future, in all matters; Hoping for similar projects to come to life...


Love and respect

ALI RIZA DEGER


Tüm makalelerimize BURADAN ulaşabilirsiniz.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 
Twitter

Facebook

Linkedin