Genel Müdür'den


Günümüz dünya ekonomisinde yaşanan aşırı
rekabetçi ortam, kurumların iş hedeflerine
yönelik olarak Mali İşler üzerindeki etkinliği
arttırmalarını ve kurumsal bir yönetim yapısı
kurmalarını gerektirmektedir."Hızlı bir büyüme ve yapısal değişim yaşamakta olan kurumların, Mali İşler Muhasebe Yönetimini ve yapılanma gereksinimlerini gözden geçirerek hızlı büyüme ortamına uygun hale getirmeleri, başarılarının devamlılığı açısından kritik önem taşır."


Bunun için en önemli araçlar arasında, etkin ve aynı zamanda da iş hedeflerine odaklı Mali İşler Yönetim ortamının ve sisteminin oluşturulması yer almaktadır. Hızlı bir büyüme ve yapısal değişim yaşamakta olan kurumların, Mali İşler Muhasebe Yönetimini ve yapılanma gereksinimlerini gözden geçirerek hızlı büyüme ortamına uygun hale getirmeleri, başarılarının devamlılığı açısından kritik önem taşır.

İyi tasarlanmış ve etkin olarak işleyen Mali İşler Yönetim sistemi, Şirket’in gelişimine paralel finansal sonuçları önceden uyarı sistemi vazifesi görerek ikaz eder ve olası operasyonel hata ve problemlerden uzak tutarken, aynı zamanda da verimlilik, etkin yönetim, maliyetleri azaltma gibi stratejik iş hedeflerine ulaşmayı da kolaylaştıracaktır.
Şirketlerin analize dayalı olarak geleceklerinin planlanması, öngörülmesi ve bu suretle daha sağlam, daha sağlıklı ve daha karlı hale getirilmesi için, kısaca performansların geliştirilip izlenmesi için stratejik planlama gereklidir. Dolayısıyla, stratejik planlama faaliyetleri bir şirketin hem amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur hem de şirketin kurumsallaşmasına destek sağlar.GELECEĞİNİZİ BİRLİKTE PLANLAYALIM

H. Sefa KARAHAN

Linkedin

Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Bizi sosyal mecralardan takip edin.